>

BUICK CLUB OF NORWAY

Tidligere artikler

Etter at klubbens første æresmedlem, Martin Mølseter gikk bort for noen år siden, har det ikke vært noen æresmedlemmer i Buick-klubben. Dette er en utmerkelse som henger svært høyt. Styret i klubben har imidlertid funnet en verdig kandidat i Tom Nordlie. Han ble utnevnt til æresmedlem i Buick Club of Norway, under festmiddagen, den 27. mai, på årets Buicktur til Fefor. Tom Nordlie var en av initiativtagerne da klubben ble stiftet, og han var klubbens første formann. Han har ellers sittet i styret og redaksjonskomiteen og bidratt med stoff til Roadmaster gjennom alle år. Han har vært med på å arrangere Buickturer. Han har også en unik evne til å åpne dører og dermed få tilgang til personer, biler, historie og dokumenter som kan hjelpe til å avdekke for lengst glemt kunnskap. Han har tilegnet seg en enorm kunnskap om historie, om biler generelt og Buick spesielt. Denne kunnskapen deler han mer enn gjerne med andre. Ved flere anledninger har han holdt foredrag for fullt hus på Buick-klubbens møter og for andre veteranbilklubber. Tom er et typisk ”Ja-menneske” som alltid er blid og positiv og som ikke er redd for å bidra. Gratulerer med æresmedlemsskapet!

 

 

BCN stilte med 8 biler, og de 18 pasientene hadde ingen problemer med å finne seg en bil som appellerte. Turen gikk som vanlig inn til Ullevålseter hvor det ble servert kaffe og kaker. Etter en lang og hyggelig pause, hvor Tore Gustavsen som vanlig disket opp med flotte, norske jordbær, bar det videre på de støvete veiene, videre forbi Tryvann og ned bomveien til Midtstuen.

 
 

 

 

Buick Club of Norway har som tradisjon å arrangere en utflukt for pasienter fra Radiumhospitalet. Vi har kjørt forskjellige traseer, men de siste årene har vi fått lov til å kjøre inn i Nordmarka, på skogsbilveier som er uten trafikk. Kaffepausen har vi hatt på Ullevålseter. Den 12. juni i fjor var været fint og turen meget vellykket. Takekbrevet som vi fikk fra Kristiansand viser at tiltaket som vi står for blir tatt vel i mot. Den 17. juni 2004 gjentar vi suksessen, og ber de som er interssert i å stille opp den ettermiddagen for å kjøre om å melde sin interesse til Hans Petter Øen. Vi understreker at kjøretillatelsen vi får er for et begrenset antall biler, så førstemann til mølla ..... osv.

 
Takkebrevet er fra en av passasjerene fra Radiumhospitalet  
 
 Passasjer Arne Skagestad ved siden av bilen til Knut Samuelsen. Bildet er tatt på Ullevålseter, hvor det var kaffepause og bespisning.
 
 Flere biler ved Ullevålseter.

 

 

Vi møttes på Henie Onstad og kjørte i kortesje til Hurum. Dyno er et velkjent navn for de fleste, men det er de færreste som har fått omvisning og hørt dyktige guider fortelle om hvordan dynamittproduksjonen har foregått opp gjennom tidene. Det var mye håndarbeid og ingen automatikk, kunnskap og nøyaktig arbeid var helt avgjørende for at blandingen, huset og en selv og kollegene ikke skulle gå i luften. Mye av de gamle rutinene med håndarbeid ble beholdt til helt opp på 70-tallet, på tross av at mye kunne automatisers og overvåkes elektronisk. Rutinerte håndverkere foretrakk "gamlemåten" å gjøre ting på. Og det fungerte, det har ikke vært mange uhell på Hurum. I alle ledd i produksjonen gikk det frem at de håndterte "farlig gods". Ikke for store lass, ikke unødvendig mange mennesker på ett sted samtidig - og vognene som transporterte ferdig produkt ut av fabrikken hadde ekstra myke fjærer for at det ikke skulle skje noe galt på vei til stasjonen. De som er interssert i industrihistorie og ikke var tilstede kan faktisk angre, det var et meget hyggelig og interessant besøk.

 

 

Stein skole ved Vormsund er verdt et besøk. Eventyrskolen er den også kalt, ikke fordi det alltid var et eventyr å går der, men fordi den er så utrolig flott dekorert. Det er en liten, to-delt skole, med kun to klasserom: Storskolen og Småskolen. Det var med Erling Elverhøy som på tredvetallet kom til skolen som lærer det hele begynte. Skolen var som andre skoler grå og trist, og han sa til Ingeborg Refling Hagen at "her kan jeg ikke jobbe, vi må pynte opp skolen for å gjøre det hyggelig for elevene". Sammen malte de klasserom og trappegang i fine farger og klarte å få kjente kunstnere som Dafinn Werenskjold, Reidar Aulie, Ørnuld Bast, Gunnar Janson, Karl og Per Teigen og Birgit Abrahamsen til å dekorere skolen. Det er to store kunstverk som skiller seg ut. Det ene er fondveggen i Stroskolen, hvor Reidar Aulie har malt Henrik Wergeland til hest, og det store relieffet av Dagfinn Werenskiold som henge ri Småskolen. Dette var bestilt og skulle leveres til Skaugum, men av en eller annen grunn avbestilte kong Olav kunstverket og Elverhøy klarte å prute prisen ned til 1500 kroner. Han bestemte seg for å kjøpe det, men det var likevel mye penger for en lære i den tiden. Vi kan se av bøkene at han brukte 10 år på å betale det.

Det unike med skolen er at alt er bevart, farvene på veggene, kunstverk på pulter og dører, i tillegg til en rekke innredningsdetaljer som er spesielle. Ungene fortjener å ha det pent rundt seg sa Elverhøy, og når det er pent, vil de også holde det pent. Elverhøy la stor vekt på at ungene skulle bli flinke til å lese, og hver dag de var på skolen kunne de lese visdomsord som var malt på vegger og dører. De jeg festet meg ved var "Det Olemann forsømmer, tar Ole aldri att" og " Gud gir oss nøtter, men han knekker dem ikke for oss" Selv om denne dagen var grå, og det var tendenser til litt regn i luften var det 17 biler som stilte og mange interesserte Buickvenner som fikk med seg det den entusiastiske guiden kunne fortelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent Nystrøms lekre 1956 modell23 til 25 april stilte vi med to biler fra Buick-klubben på motormuseets stand på Motorfestivalen 2004. Motormuseet hadde 700- 800 kvadrat til disposisjon i kjelleren på messehallen. Fra Klubben stilte Bent Nystrøm med sin 1955 og Erik Strand med sin 1965 Wildcat. Vi delte stand med Jon Bråten. Totalt var det ca 1500 besøkende innom utstillingen. Riktignok var nok de fleste av disse i hovedhallen i første etasje.

 

 

Tradisjonen tro ble mai-møtet avviklet i form av en utflukt. Onsdag 9. mai var det oppmøte på Tyrigrava, før vi kjørte i samlet følge på stille småveier til Drøbak. Her møtte vi flere medlemmer som kom via Oslofjordtunnelen, til sammen ca. 25 biler og rundt 50 personer. Det var fint vårvær som passet bra for en utflukt. I Drøbak holdt både Drøbak Båtforenings Maritime samlinger og Julehuset åpent for oss. Drøbaks Maritime Samlinger driftes av en gjeng entusiaster, som sørger for en levende utstilling. Utstillingen består av blant annet en unik samling av påhengsmotorer og andre gjenstander knyttet til Drøbaks maritime historie. Til tross for at vi kom før sesongåpning, ble vi tatt i mot med åpne armer. Eva Johansen på Julehuset fortalte historien rundt oppstarten av julehuset og hva det har utviklet seg til å bli. De som ønsket det, rakk å besøke begge steder. Etter omvisning og ”julehandel” samlet vi oss på Kumlegaarden for en hyggelig prat over en kaffekopp og et kakestykke.

 

 

Årets treff var et av de større. Det er ikke så ofte vi har vært 100 deltagere med stort og smått. Vi ser det som spesielt hyggelig at det er medså mange av den yngre garde. Turen gikk til Glava Gästgård i Värmland, hvor vi bodde to netter. Det var besøk på Glava Glasbruk hvor vi fikk innføring i hvordan man blåste vindusglass i gamle dager, og hvilke krav dette stilte til glassblåseren. Deretter var det besøk på Linneveveriet i Klässbol. Historien til veveriet var spennende og at produktene apellerte var det ingen tvil om. Mange handlet både linduker, løpere og puter. Fordonsmuseet i Arvika appellerte til de bilinteresserte. Guiden som viste oss rundt og fortalte om kjøretøyene som var utstilt gjorde det hele meget levende. Hjemveien gikk over Ørje, hvor det var stopp ved slusene og Kanalmuseet.

 

 

Jan Kristiansen og Geir Hellum fikk blomster som takk for innsatsen i Buickstyret.Det var godt fremmøte denne gang også, og etter at årsberetning og regnskap var gjennomgått og godkjent, var det valg på tre nye styremedlemmer. Reidar Kompen tok gjenvalg, mens Geir Hellum og Jan Kristiansen ønsket å gå ut av styret. Valgkomiteens forslag på nye styremedlemmer var Kjell Martinsen og Reidar Marsteng, og disse ble klappet inn. Jon Braathen ble gjenvalgt som revisor og valgkomiteen består fortsatt av Knut Samuelsen, Dag Oppegaard og Harald Hovde. Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet i året som kommer.

 

 

Møtetstedet var som vanlig Frysja og på programmet var det den tradisjonelle dagsorden som gjelder for årsmøter. Årsberetnigen ble lest opp og regnskapet ble godkjent uten innsigelser. Valgkomiteen hadde en lett jobb i år - alle som var på valg var villige til å stille til gjenvalg, og det skom ikke opp benkeforslag på andre kandidater. Styret vil derfor bestå av de samme personene, men de har muligheter til å gjøre interne rokkeringer på ansvarsområdene når de konstituerer seg på første styremøte. Også valgkomiteen bestående av Lras-Erik Bakke, Tor Fulø og Harald Hovde, og revisor Jon Braaten ble gjenvalgt Under eventuelt kom det opp spørsmål om LMK-forsikringen. IF har sendt et brev alle med slik forsikring hvor de informerer om at de opprettholder forsikringen, uforandret. Dette gjør de selvfølgelig for å holde på kundene sine. Helt uforandret er den ikke, for etter en del mailkorrespondanse med IF, kommer det frem at det er bare eieren av biler med slik forsikring som har lov til å kjøre den. Andre førere må være nevnt i polisen for at forsikringen skal være gyldig. Helt uavhengig av denne ekstraklausulen som nå er kommet, konkluderer BCN med å anbefale alle flytte veteranbilforsikringene sine ut av IF og over til TENNANT - primært for å støtte LMK, som er vår viktige paraplyorganisasjon. Det er verdifullt for oss å bruke LMKs kunnskaper hvis uhellet skulle være ute, og ikke minst er det viktig å gi LMK den ekstra finasielle styrken som provisjonen av forsikringen gir.

 

 

Klubben har medlemsmøter hver tredje onsdag i måneden fra august til mai. Møtene holdes i Oslo. Foruten kaffe og vafler er det gjerne et "faglig foredrag" av en eller annen art. Desember-møtet er gjennom årene blitt endret til julebord. Det siste klubbmøtet før sommeren og det første om høsten arrangeres som ettermiddags- eller søndagsutflukter for hele familien. Da legges turen til et eller annet hyggelig sted, gjerne med et kulturelt innslag, og avsluttes med en kaffekopp med "noe å bite i" og hyggelig prat.

Klubb-bladet Roadmaster er bindeleddet til alle klubbens medlemmer, uavhengig av bosted. Bladet kommer ut 4 ganger per år. Det er i fargetrykk og på glanset papir. Den flotte kvaliteten på Roadmaster har ført til at bladet to år på rad har fått utmerkelse fra den amerikanske Buick-klubben for sin høye kvalitet, og fått skryt i norsk motorpresse.  Innholdet varierer fra reportasjer om interessante biler, restaureringsprosjekter, tekniske tips og råd, aktivitetskalender og reportasjer fra arrangementer i klubbens regi. Stoffet er en blanding av innsendt materiale fra fjern og nær og egenprodusert av redaksjonskomiteen. Bladets "Kjøp og salg" sider er også svært populære.

Hver vår, gjerne i pinsen, arrangeres en lengre tur for medlemmer, familie og venner.  Reisemålene spenner over et vidt spekter av hoteller og overnattingssteder med særpreg i Sør-Norge, Sverige og Danmark. Vi har for eksempel besøkt Dalen hotell i Telemark, Stalheim ved Voss, Høsbjør i Brumunddal, Lensmansgården ved Sunne i Värmland, Store Restrup Herregaard og slottsbesøk i Danmark. I 2009 la vi årets pinsetur til Sanner Hotell.

I 2014 hadde vi en kjempetur til Geiranger,turen i 2015 gikk til Danmark. Årets tur vil gå til Värmland

Kjøreturer på idylliske småveier, besøk på steder man ellers ikke ville få tilgang til, felles lunsjer og en festmiddag er faste innslag.

Buick-klubben har tradisjonelt hatt stand på Norsk Veteranvognklubb's vår-og høstmarkeder på Ekeberg. Da er det mange av klubbens medlemmer som stikker innom for en hvil og en prat.

I mange år har Buick-klubben invitert pasienter og pårørende fra Radiumhospitalet til utflukt i våre romslige biler en ettermiddag i juni.

Fra tid til annen stiller klubben på andre arrangementer, som Autofil-messe, utstillinger og treff.

Buick har lenge vært populært å bruktimportere på "30-års regelen", men som nybil hadde den sin storhetstid i Norge før 2. verdenskrig. Fortsatt finnes det ganske sikkert mange 1920 og 30-tallere i urestaurert stand rundt om på låver og i garasjer. Helt fra starten i 1903 har Buick hatt toppventilert motor, noe som ga den overlegenhet i hastighetsløp i pionertida. Louis Chevrolet var en av Buick's fabrikkførere. Buick fikk renomè som pene og pålitelige biler, med sterk motor og gode bremser. I Norge bekrefter det store antallet Geiranger-Buicker samt hotellvogner og drosjer av merket Buick dette. Rekkeåtteren som ble benyttet fra 1931 helt fram til 1953 var kjent for sin rolige og stille gange. Etter krigen ga Buick-grillen opphavet til navnet "Dollar-glis". Det er mange gode grunner til å satse på en Buick ......

En av fordelene med å være tilknyttet en merkeklubb som Buickklubben er å dra nytte av det biltekniske nettverket. Vi har en sammensetning av medlemmer som har bygget seg opp en enorm kompetanse på historie, teknikk, kontakter rundt deleleveranser og pålitelige underleverandører.

Følg oss også på Facebook.

 

 

 §  1.  Klubbens navn

Klubbens navn er Buick Club of Norway, forkortet BCN

 § 2.     Klubbens formål

Klubben har som formål å virke for bevaring av, og utvide interessen for kjøretøy av merkene Buick, Marquette og McLaughlin.

 § 3.     Klubbens virksomhet

Klubben skal arbeide for forståelse og samhørighet mellom eiere av, og personer med interesse for, kjøretøy  nevnt i § 2. Klubben skal arbeide for å skape et positivt miljø for restaurering, vedlikehold og bevaring av disse kjøretøy, samt fungere som serviceorgan for medlemmene ved å bistå med råd og veiledning. Klubben skal også samarbeide med andre klubber som driver med tilsvarende virksomhet.

 § 4.     Besluttende organ.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og besluttende organ. Klubbens ledelse og drift skal ivaretas av et valgt styre som skal bestå av formann, nestformann, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Formannen og sekretær velges separat og styret konstituerer seg selv. Det forutsettes at de to styremedlemmene får ansvar for å etablere hver sin arbeidsgruppe, turgruppen og klubbmøtegruppen. Valgperioden er to år. Tre av styrets medlemmer er på valg hvert år. Revisor velges hvert år.

 

 § 5.     Vilkår for medlemskap.

Klubben er åpen for personer som eier eller har interesse for kjøretøy av merkene Buick, Marquette og MCLaughlin. Et hvert medlem plikter å rette seg etter de vedtekter som til enhver tid gjelder for Buick Club of Norway.

 § 6.     Kontingent

Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene plikter å betale kontingent og andre økonomiske forpliktelser vedkommende har pådratt seg til BCN innen satte tidsfrister. Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben kan medlemskap gjenopptas etter gjeldende søknadsprosedyre. All tidligere skyldig kontingent skal være betalt og eventuelt annet økonomisk mellomværende skal være oppgjort før gjenopptak.

 § 7.     Opphør av medlemskap

Medlemskap kan kun opphøre ved skriftlig utmeldelse. Styret kan uteslutte eller ekskludere medlemmer som grovt eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet klubben.

 § 8.     Generalforsamlingen

Generalforsamlingen avholdes i februar eller mars hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 14 dager før møtet. Innkallelse med dagsorden, regnskap og årsberetning sendes medlemmene senest 14 dager før møtet. Generalforsamlingen skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemsavgift, valg, samt innkommende saker fra medlemmene. Votering avgjøres ved vanlig flertall. Endringer av vedtekter avgjøres ved 2/3 dels flertall. Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende minst 30 dager før denne finner sted.

 § 9.     Stemmerett

Alle medlemmer med betalt medlemskap har stemmerett på generalforsamlingen.

 § 10.   Oppløsning

BCN kan besluttes oppløst på generalforsamlingen ved  ¾ av medlemmenes totale stemmetall på lovlig innkalt generalforsamling. Ved eventuell oppløsning tilfaller BCN's eiendeler og aktiva LMK. 

 

 

 

Tillitsvalgte

Navn
Formann:Even Colban22 21 23 50/ 908 44 155
Styremedlem:Gaute Virik932 33 667
StyremedlemChristian Prieur975 33 117
Styremedlem:Bjørn Villy Sannes908 57 215
Styremedlem:Lars Erik Bakke 988 08 077    Tekninsk kontakt
Styremedlem Stein Riisnæs901 39 244  

 

 

Forsikringskontakter

Jon Braaten - Minnesund   63 96 83 83
Vidar Ekeberg - Fredrikstad 69 31 71 40
   
   

 

Nyttige mailadresser:

Trekk sammen bokstavene.

 

S t y r e t @ b u i c k c l u b .  n o

F o r m a n n @ b u i c k c l u b . n o

R o a d m a s t e r @ b u i c k c l u b . n o

 

Ved problemer når det gjelder passord og pålogging kontakt Even Colban ( e v e n c h r @ o n l i n e. n o)

 

Postboksadresse, kontonummer med mer ligger under Klubben og medlemskap, kontonummer og adresse

 

Bankkontonummeret er 7878 05 43530

 

 

Buick Club of Norway ble stiftet av en gjeng entusiaster i et møte på Norsk Teknisk Museum den 28 mars i 1992. Fra starten av var det en klubb for Buick-, Marquette- og McLaughlin-eiere med biler fra før 1953, men i dag omfatter klubben Buick'er i alle årsklasser. Man trenger ikke engang ha en Buick for å være medlem. Det er tilstrekkelig med interesse for bilmerket. Formålet med klubben har hele tiden vært at den skal være et sosialt og hyggelig samlingspunkt for bileiere med familie og venner. Fra den spede starten med ca. 25 oppmøtte på stiftelsesmøtet i 1992, økte medlemstallet ganske raskt til over 100. De siste årene har medlemstallet vært relativt stabilt på drøyt 300.

 

 

Buick Club of Norway er landsdekkende, med over 300 medlemmer fra Mandal i syd til Kirkenes i nord. Vi har også medlemmer i Danmark og Sverige og til og med to i USA.

Klubbtidsskriftet Roadmaster kommer ut 4 ganger i året. Dette tidskkriftet tar for seg store og små begivenheter som er av interssse for Buick entustaster.

Vi har møter hver måned og drar på en lengre utflukt i året, gjerne i pinsen. I tillegg drar vi også på noen kortere turer.

Klubben er åpen for alle som har interesse for Buick. Vi jobber for at medlemmene skal trives i Buick-klubben, fordi vi mener det er viktig å ha et godt sosialt miljø. Noe av det våre medlemmer verdsetter mest, er kontakten med andre Buick interesserte. Medlemmene representerer mye solid Buick-kunnskap, som vi gjerne deler med hverandre.

 

                      BCN er medlem av LMK,  tilslutted American Car Club of Norway og tilsluttet 
                        medlem av
Buick club of America.

Vi anbefaler å følge med på terminlisten som ligger under fanen "Klubben"

Vilkårene for å oppnå LMK forsikring er blitt enklere, lenke til opplysningskjema. LMK-INFO

 

 

 

 

 

 

WEB-sidene våre har fått ny design.  Det er en todeldt WEB-side med en del som alle når, og en del som kun våre medlemmer når. For å få tilgang til medlemsdelen, må vi kjenne mailadressen din.Vi har lagt inn de adressene vi har hatt oversikt over.  

Årsmøte i BCN ble avholdt onsdag den 18 mars. Even Colban går inn som styremedlem etter lang og tro tjeneste som formann i 3 perioder, tilsammen 6 år. Gaute Virik er valgt til ny formann i styret. Forøvrig ingen endringer av styremedlemmer og valgkomite.

Passord til den lukkede delen ble sendt ut i løpet av helgen 20-22 mars. Har du ikke fått passord, og er medlem kontakt styret ved Even Colban,  mailadresse: e v e n c h r @ o n l i n e. n o.   (Trekk sammen bokstavene.)

Terminliste er lagt som eget valg under fanen Om klubben

 

 

buick-header-logo.png
Postboks 6565 Etterstad
0606 Oslo
© 2019, BUICK CLUB OF NORWAY

Search